*Internet Service Required

90-dňová bezplatná skúšobná verzia Windows Azure

Vyskúšajte Windows Azure zdarma a bez záväzkov.

bezplatná skúšobná verzia obsahuje

výpočtové prostriedky 750 hodín malej výpočtovej inštancie mesačne**
webové lokality 10 zdieľaných webových lokalít***
relačné databázy 1 databázová jednotka databázy SQL****
ukladací priestor 35 GB a 50 miliónov transakcií ukladacieho priestoru
šírka pásma neobmedzené prichádzajúce údaje / 20 GB odchádzajúcich údajov

Možnosti

 • Webové lokality

  Rýchle nasadenie webových lokalít vo vysokoškálovateľnom prostredí.

 • Virtuálne počítače

  Jednoduché nasadenie a prevádzkovanie virtuálnych počítačov so systémami Windows Server a Linux.

 • Služby pre cloud

  Vytváranie vysokoškálovateľných aplikácií vo funkčne bohatom prostredí PaaS.

 • Médiá

  Vytváranie, správa a distribúcia médií v cloude.

Začnite ešte dnes: 90-dňová bezplatná skúšobná verzia Windows Azure

*Ako doklad identity sú požadované Windows Live ID a platobná karta. Na konci skúšobného obdobia nie je požadovaný žiadny nákup. Skúšobná verzia zahŕňa určitý objem pridelených prostriedkov. Ak tento objem prekročíte, bude uplatnené obmedzenie spotreby a vaša služba bude zablokovaná až do začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia. Potom budete musieť znovu nasadiť svoju aplikáciu a na konci vášho skúšobného obdobia vaše predplatné skončí. Ak obmedzenie spotreby zrušíte, akékoľvek prekročenie využitia prostriedkov nad rámec mesačného prideleného objemu bude účtované podľa štandardných sadzieb. Ďalšie používanie služieb po skončení skúšobného obdobia bude taktiež účtované podľa štandardných sadzieb. Hneď ako raz zrušíte obmedzenie spotreby, nie je už možné ho znovu nastaviť.

** Celkom 750 hodín malej výpočtovej inštancie na využitie pre cloudové služby alebo virtuálne počítače.

*** Ak sa rozhodnete používať Windows Azure po vypršaní bezplatnej skúšobnej verzie, dostanete na ďalších 12 mesiacov zdarma ďalších až 10 webových lokalít.

**** Umožňuje zákazníkom využívať databázu Web Edition za 9,99 USD a Business Edition za 9,99 USD mesačne v súlade s našimi štandardnými sadzbami modelu Podľa využitia. To zodpovedá jednej databáze Web Edition s veľkosťou 1 GB alebo dvom databázam Web Edition s veľkosťou 100 MB mesačne a jednej databáze Business Edition s veľkosťou 1 GB alebo dvom databázam Business Edition s veľkosťou 100 MB mesačne.