Správičky 2 844 Blogy 948 Fórum 118 462

Pravidlá blogovania na www.aspnet.sk

 1. Prevádzkovateľom www.aspnet.sk je Igor Stanek za podpory spoločnosti Chastia, spol. s r. o.
 2. Služba blog.aspnet.sk je bezplatná služba.
 3. Blogerom sa môže stať každý, kto sa zaregistruje a požiada o vytvorenie blogu.
 4. Prevádzkovateľ www.aspnet.sk nie je povinný zaregistrovať každého záujemcu, ktorý požiada o registráciu.
 5. Každý bloger musí mať na svojej stránke uverejnené celé meno, fotografiu a základné údaje o sebe.
 6. Autor blogu je zodpovedný za obsah svojich článkov.
 7. Prevádzkovať www.aspnet.sk nie je zodpovedný za pravdivosť jednotlivých príspevkov.
 8. V prípade nefunkčnosti systému, nie je prevádzkovateľ povinný jednotlivým prispievateľom zaplatiť žiadnu náhradu škody.
 9. Každý bloger je povinný zverejňovať len tie články, ktorých je sám autorom. Materiály z iných médií či od iných autorov možno použiť len ako citácie alebo ako zdroj informácií. Tieto citácie a zdroje informácií musia byť riadne označené.
 10. Každý autor sa zaväzuje, že svojimi príspevkami nebude porušovať zákony Slovenskej republiky.
 11. Príspevky nesmú šíriť pornografiu, rasovú neznášanlivosť či narušovať dobré mravy.
 12. Bloger nesmie očierňovať iných ľudí, firmy a inštitúcie. Môže poukazovať na chyby a nedostatky, ak je to vo verejnom záujme a vie tieto chyby a nedostatky preukázať.
 13. Prevádzkovateľ www.aspnet.sk je oprávnený zmazať časť článku alebo celý článok, ak nie je v súlade s bodom 10, 11 a 12 týchto pravidiel.
 14. Prevádzkovateľ www.aspnet.sk môže kedykoľvek tieto pravidlá zmeniť alebo doplniť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia jednotlitých prispievateľov.

 Igor Stanek
25.05.2007

Najaktívnejší užívatelia
1. 80190 b. photo quickydocs
2. 48800 b. photo xmhlxzybzzyq998
3. 48110 b. photo bfdgfdhfdhfd06
4. 47330 b. photo jerryroy
5. 42045 b. photo pmpindia123
6. 37855 b. photo vlko
7. 29450 b. photo peter333
8. 21520 b. photo T
9. 15965 b. photo spigi
10. 15450 b. photo Anonymous